Belastingen, bezwaar maken

  • U kunt bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) en tegen de overige belastingaanslagen die worden opgelegd.
  • Dit moet binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet.
  • U kunt geen bezwaar maken tegen de tarieven die door de gemeenteraden zijn vastgesteld.
  • Kies de gemeente waar u woont.