Belastingen, kwijtschelding

  • Heeft u geen vermogen of een laag inkomen? En kunt u daardoor de gemeentelijke belastingen niet betalen?
  • Dan kunt u vragen om kwijtschelding.
  • Uw verzoek tot kwijtschelding wordt beoordeeld aan de hand van uw persoonlijke en financiĆ«le omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten).