Kwijtschelding en tegemoetkoming belastingen

  • Heeft u geen vermogen of een laag inkomen? En kunt u daardoor de gemeentelijke belastingen niet betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding.
  • Uw verzoek tot kwijtschelding wordt beoordeeld aan de hand van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten).
  • Heeft u medisch afval? Een inwoner van de gemeente Ermelo kan misschien een tegemoetkoming krijgen in de kosten van het laten legen van de restcontainer (de aanslag Diftar).
  • Kwijtschelding kunt u aanvragen via de digitale belastingbalie, u heeft daarvoor uw DigiD nodig.
Ga naar de digitale Belastingbalie