Medisch afval, tegemoetkoming

  • Alleen voor inwoners van de gemeente Ermelo.
  • Heeft u medisch afval? Dan kunt u, als inwoner van Ermelo, misschien een tegemoetkoming krijgen in de kosten van het laten legen van uw restcontainer (de aanslag Diftar).
  • Voor 2019 is de tegemoetkoming maximaal € 92,00 voor het laten legen van uw container in 2018.
  • Dit bedrag wordt verrekend met uw aanslag Diftar op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2019.
  • Bij uw aanvraag moet u een ondertekende medische verklaring van bijvoorbeeld de huisarts meesturen of een pakbon waaruit blijkt dat u genoemd medisch materiaal gebruikt.
  • Aanvragen via www.ermelo.nl (u moet hiervoor inloggen met DigiD).