Rioolheffing

  • U betaalt mee aan de aanleg en het onderhoud van het riool in de gemeente.
  • U krijgt een aanslag rioolheffing als u een woning bewoont of een bedrijfspand gebruikt in de gemeente.