Rioolheffing

  • U krijgt een aanslag rioolheffing als u gebruiker bent van een woning of een bedrijfspand, van waaruit water direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd of belang heeft bij de nakoming van de gemeentelijke zorgplicht voor het beheer van het hemel- en grondwater.
  • Voor het opleggen van een aanslag rioolheffing is dus niet per se een aansluiting op de riolering vereist.
  • De gemeente gebruikt de opbrengst van de rioolheffing voor de aanleg en het onderhoud van het gemeenteriool en de overige beheertaken.
  • De hoogte van de aanslag is per gemeente verschillend.