WOZ-waarde opvragen

  • De heffingsambtenaar van Meerinzicht bepaalt elk jaar de waarde van uw huis, gebouw of grond.
  • Dit wordt de waardering onroerende zaken (WOZ) genoemd, de WOZ-waarde.
  • De WOZ-waarde van een woning kunt u opzoeken op het landelijke WOZ-waardeloket.
Nu naar het WOZ-waardeloket